تعمیر جعبه فیوز ۲۰۶ bm34

تعمیر جعبه فیوز 206 bm34

خودروی ۲۰۶ و ۲۰۷فرانسوی که دارای سیستم مالتی پلکس هستند دارای چند نود یا یونیت می باشند که در یک چرخه کاملا به هم مرتبط هستند
سیستم  مالتی پلکس چیست؟
در خودروهای ۲۰۶و ۲۰۷فرانسوی که از سیستم مالتی پلکس استفاده شده است اطلاعات از روش های موازی و سری انتقال پیدا میکند.
در سیستم مالتی پلکس سری٬انتقال اطلاعات از یک رشته سیم عبور میکند اما در سیستم موازی به مانند روش سری نیست و برای هر یک از اطلاعات رشته سیم جداگانه نیاز است.

یکی از یونیت های که در سیستم مالتی پلکس دچار خرابی می شود سیستم bm34یا همان جعبه فیوز خودرو می باشد.
این سیستم فرمان رله اصلی٬رله پمپ بنزین٬برف پاک کن ها٬چراغ نور بالا ٬نور پایین و شیشه شور را بر عهده دارد.
محل قرار گیری این یونیت ها در سمت راست محفظه ی موتور قرار دارد.
مواردی که این یونیت در آن دچار مشکل میشود:
۱-یکسره بودن نور پایین٬کار نکردن نور پایین
۲-یکسره بودن نور بالا٬کار نکردن نور بالا
۳-روشن نشدن خودرو
۴-کار نکردن رله پمپ بنزین
مجموعه دکتر ایسیو این یونیت ها را به صورت تضمینی تعمیر میکند.