مقالات

آیا ریمپ معاینه فنی را از بین می برد؟

ریمپ ایسیو و معاینه فنی

در هنگام ریمپ ایسیو پارامتر هایی که مورد بازنگری قرار میگیرد پارامتر های سوخت و جرقه می باشند و اگر به صورت اصولی و توسط متخصصین مجرب این کار انجام شود به هیچ وجه معاینه فنی را از بین نمی برد

البته گاهی خودروها برای تنظیم میزان آلایندگی و اخذ معاینه فنی نیز خودروی خود را ریمپ می کنند و سنسور هایی مانند سنسور اکسیژن دوم و سنسور میل سوپاپ را حذف می کنند.

 مواردی که باعث میشود در گرفتن معاینه فنی خودرو مشکل ایجاد کند را برای شما توضیح می دهیم .

اولین موردی که باید به ان توجه کنید کاتالیست و مخزن کنیستر خودرو است. تنظیم موتور و بررسی گاز های خروجی که تاثیر به سزایی در گرفتن معاینه فنی دارد.

نکته:وظیفه کاتالیست این است که بخشی از گازهای آلاینده در موتور را به گازهای کم خطرتر تبدیل کند.به عنوان مثال کاتالیست منواکسید کربن را به دی اکسید کربن تبدیل می کند.

ایراد بعدی که بسیار مهم است ایراد ظاهری در خودرو است به طوری که قبل از معاینه فنی آن ها را برطرف کنید تا جزو خودروهای مردودی نباشید این ایراد ها شامل ایراد ظاهری در چراغ های عقب جلو شیشه های جلو و عقب برف پاک کن ها و روغن ریزی و رنگ خودرو را شامل میشود .

مورد دیگری که در معاینه فنی میتواند شمارا جزو مردودی ها قرار دهد لاستیک های خودرو می باشد که هفتاد درصد از آج لاستیک ها باید باقی مانده باشد مورد بعدی تنظیم موتور خودرو است ،

تنظیم نبودن خودرو موجب سوخت رسانی نامناسب می شود که به دنبال آن باعث احتراق نامناسب و در نتیجه آلایندگی بالا در خودرو و باعث الودگی هوا می شود که با یک تنظیم موتور اصولی موارد ذکر شده را در خودروی خود می توانید برطرف کنید.

بازگشت به لیست